Gebruikersvoorwaarden

by lucas van wateringen

1.Voorwaarden:

Door deze website te bezoeken, toegankelijk via https://iwillhelpyou.nl/, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, heeft u geen toegang tot deze site. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2.Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van i will help you te downloaden, alleen voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet: de materialen wijzigen of kopiëren; de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning; proberen om software op de website van i zal u te reverse-engineeren; alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; goud het overdragen van het materiaal aan een andere persoon of het “spiegelen” van het materiaal op een andere server. Hierdoor zal ik je helpen om te beëindigen bij schendingen van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, ongeacht of deze in gedrukte of elektronische vorm zijn. Deze Servicevoorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Servicevoorwaarden Generator.

3. Disclaimer:

Al het materiaal op de website van i will help you wordt geleverd “zoals het is”. i will help you geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Verder doet i will help you geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze website zijn gelinkt.

4. Beperkingen:

ik zal u helpen of zijn leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het materiaal op de website van ik zal u helpen, zelfs als ik u zal helpen of als een gemachtigde vertegenwoordiger van deze website op de hoogte is gesteld , mondeling of schriftelijk, van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige jurisdicties zijn beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade niet toegestaan. Deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en fouten

De materialen die op de website van i will help you verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. ik zal je helpen zal niet beloven dat de materialen op deze website juist, volledig of actueel zijn. i will help you kan het materiaal op de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. i will help you verbindt zich er niet toe de materialen bij te werken.

6.Links

i will help you heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door i will help u van de site. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

in de gebruiksvoorwaarden van de site ik zal u helpen deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van i will help you wordt beheerst door de wetten van nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

I will help you is een website gecreëerd door Lucas van wateringen en de opzet is om zoveel mogelijk mensen te begeleiden in hun persoonlijke groei. Voor verdere vragen kun je altijd emailen.

Contact mij: contact@Lucasvanwateringen@gmail.com

@2023 – By I will help you. All Right Reserved. Designed and Developed by Lucas van wateringen

Deze website gebruikt cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren, Met gegevens wordt zorgvuldig omgegaan en niet aan derden doorverkocht Accepteren Meer Info