Disclaimer & aanvullende info over dienstverlening

Disclaimer

Wij als team achter iWillHelpYou.nl hopen dat eenieder die gebruik maakt van ons platform begrijpt dat men op geen enkele wijze rechten kan ontlenen na registratie. Wij doen ons uiterste best om iedereen te koppelen aan relevante helpklussen maar geven geen garanties. Ten aanzien van de ingevoerde persoonsgegevens via de aanmeldformulieren, benadrukken wij dat wij uiterst zorgvuldig met de ingevulde persoonlijke info omgaan. Wij verwerken naam, telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats en nadere info over de hulpvraag/-aanbod en slaan deze op op een privĂ©-mailbox. De informatie gebruiken wij enkel voor het doel om hulpvraag en hulpaanbod op een zo accuraat mogelijke manier te koppelen. 

Informatie dienstverlening iWillHelpYou.nl en relevantie RIVM-info

Als platform zijn wij slechts verantwoordelijk voor de koppeling tussen hulpvraag en hulpaanbod in deze bijzondere tijden van de coronacrisis. Eenieder die gebruik maakt van onze dienstverlening dient te begrijpen dat wij in deze urgente tijden geen tijd en middelen tot onze beschikking hebben om een uitvoerige screening van al onze leden te doen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om ieder aanbod van hulp aan een hulpvraag te koppelen die daar het beste bij past. 

Wij baseren onze dienstverlening (het type klussen dat wij aannemen en de mogelijke vormen van werk in het kader van de gezondheid van onze geregistreerde leden) in de eerste plaats op de deskundige adviezen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. De informatie vanuit deze partij is leidend voor de aard van de klussen die wij kunnen aannemen en de mensen met wie wij in contact zijn. Zodra wij dit nodig achten berichten wij over de meest recente informatie gecommuniceerd vanuit het RIVM. Zowel via de website (de pagina 'Info') als onze social mediakanalen Facebook, Linkedin, WhatsApp en Instagram.